COL·LABORADORS

Óscar Alonso :: linkedin

 • Expert IT
 • Assesor extern IT
 • Consultor IT

David Mira :: linkedin

 • Estratègia Online
 • Presència Online
 • Marketing Digital i Comunicació
 • Solucions TI
 • Formació
 • I+D+i
 • Licitació

Núria Gil :: linkedin

 • Estratègia i cerca de finançament per a projectes de base tecnològica
 • Formació en estratègia I protecció i explotació d’actius intangibles per a projectes col·laboratius (P. Intel·lectual , P. Industrial)
 • Formació en temes de cerca de finançament públic/privat : Business Angels, Capital Risc i MAB (mercat alternatiu bursátil)

Josep Alias :: linkedin

 • Connecting the dots
 • Making things happen