TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 360º

El millor aval

  • DEFINICIÓ I GESTIÓ PROJECTES TI
  • CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO/CTO) AS A SERVICE
  • ASSISTÈNCIA I REDACCIÓ DE PLECS I INFORMES PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
  • PREPARACIÓ D’OFERTES A SUBVENCIÓ PÚBLICA COMPETITIVA
  • PMO – PROJECT MANAGEMENT OFFICE INTERNACIONAL
  • ESTRATÈGIA I PRESÈNCIA ONLINE
  • MARKETING DIGITAL. AUTOMATION MARKETING.
  • GESTIÓ DEL CANVI: FORMACIÓ I IMPLANTACIÓ
  • R+D+i: INNOVACIÓ I REENGINYERIA
  • FINANÇAMENT PER A PROJECTES DE BASE TECNOLÒGICA
 

CONTACTAR