PORTAFOLI

Gestió de projectes per a l’Oficina de Serveis al Mòbil de l’Ajuntament de BCN

Projectes online. Estratègia, conceptualització, desenvolupament, gestió, SEO/SEM, màrqueting online.
Merck, Grup restaurants Rocxi, Espiroflex, Genebre, Grup Media Set…

Redacció de plecs tècnics i informes justificatius per a licitacions del Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Redacció de plecs tècnics i informes justificatius per a licitacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Projectes IT. Direcció i desenvolupament, mineria de dades (Oracle, SQL Server, MySQL), mineria de dades bases de dades graf (DAMA UPC), Business Intelligence/ ERP i CRM (Oracle, IBM. Microsoft Dynamics NAV ). Punts de Lloguer, S.A., Sparsity Technologies, ACUP, Guni Network

Gestió de Projectes i Oficina Tècnica. IMI Ajuntament de Barcelona (Turisme i Cultura), SGE Quality, Asterisk Communication.

Gestió de projectes per a l’Oficina de Serveis al Mòbil de l’Ajuntament de BCN

Projectes I+D+i. Direcció de Projecte, redacció memòries sol·lcitiud CDTI (Ministerio) i Horizon2020 (Comissió Europea). Laboratorios Almirall, Lavinia, Grupo de desarrollo Empresarial (GDE)

Formació. CMMI, Agile (Scrum). Barcelona Digital, ACC10 (Generalitat de Catalunya), Scrum Master I i II (scrum.org)